مولوی شرف الدین
تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است ۲۱ تیر ۱۳۹۶

تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: دشمن با ایجاد تفرقه میان مسلمانان می خواهد نفوذ کند که همه مسولان موظفند براساس دستور قرآن و رهبری به دنبال ایجاد وحدت باشند.

آل سعود با اعدام شیخ نمر زمینه انحطاط خود را فراهم ساخت ۱۳ دی ۱۳۹۴

آل سعود با اعدام شیخ نمر زمینه انحطاط خود را فراهم ساخت

امام‌جمعه اهل سنت تربت جام ضمن محکومیت اعدام شیخ نمر باقر النمر توسط آل سعود گفت: آل سعود با اعدام شیخ نمرزمینه انحطاط خود را فراهم ساخت.

هرکس متکی به امریکا ودنیا طلبی باشد گرفتار ونابود می شود/ بسیجیان با اتکا به قدرت الهی پوزه دشمنان اسلام وانقلاب را به خاک مالیدند ۲۸ آبان ۱۳۹۴

هرکس متکی به امریکا ودنیا طلبی باشد گرفتار ونابود می شود/ بسیجیان با اتکا به قدرت الهی پوزه دشمنان اسلام وانقلاب را به خاک مالیدند

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: بسیجیان با اتکا به قدرت الهی پوزه دشمنان اسلام وانقلاب را به خاک مالیدند؛ هرکس متکی به امریکا ودنیا طلبی باشد گرفتار ونابود می شود.

دشمن با هدف ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمانان وارد می شود ۲۷ خرداد ۱۳۹۴

دشمن با هدف ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمانان وارد می شود

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: دشمن برای براندازی اسلام به ایجاد تفرقه در بین فرق و مذاهب اسلامی و نفوذ بین مسلمانان می پردازد.