موسیقی مقامی
پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی در تربت جام برگزار خواهد شد ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
دبیر جشنواره موسیقی مقامی تربت جام خبر داد؛

پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی در تربت جام برگزار خواهد شد

دبیر جشنواره موسیقی مقامی تربت جام گفت:پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی ۲۰ و ۲۱ اسفند در تربت جام برگزار می‌شود.

دیدار فرماندار تربت جام با فاروق کیانی استاد بازی های آئینی ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

دیدار فرماندار تربت جام با فاروق کیانی استاد بازی های آئینی

دیدار فرماندار و جمعی از هنر دوستان تربت جام با استاد مسلم بازیهای ائینی فاروق کیانی.