شهرام فرهادی نیا
پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی در تربت جام برگزار خواهد شد ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
دبیر جشنواره موسیقی مقامی تربت جام خبر داد؛

پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی در تربت جام برگزار خواهد شد

دبیر جشنواره موسیقی مقامی تربت جام گفت:پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی ۲۰ و ۲۱ اسفند در تربت جام برگزار می‌شود.