امروز ۱۹ آبان ۱۳۹۶
زباله
alt

بي خطر ساز نکردن زباله هاي عفونی جان انسان ها را به خطر می اندازد

به گزارش جام روز، کار گروه پسماند تربت جام امروز محل جلسات فرمانداری تربت جام برگزا شد از روند دفن زباله هاي عفوني برخي مراکز درماني و مطب هاي پزشکان همراه با ديگر زباله هاي توليدي در سايت شهرداري و ايجاد خطرات زيست محيطي... (۱۱ دی ۱۳۹۵)

تبلیغات


نظرسنجی