ذاکری
نجات خانواده گرفتار در سیل شهرستان تربت جام ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

نجات خانواده گرفتار در سیل شهرستان تربت جام

خانواده 5 نفره گرفتار در سیل در تربت جام نجات یافتند.

شورای امر به معروف دستگاه های اجرایی گفتمان سازی فرهنگی می کنند ۲۱ مهر ۱۳۹۶

شورای امر به معروف دستگاه های اجرایی گفتمان سازی فرهنگی می کنند

دبیر ستاد امربه معروف ونهی از منکر شهرستان تربت جام عنوان داشت: شورای امربه معروف در اداره ها و محلات تشکیل شده که با ایجاد گفتمان عمومی درجامعه برمعروفات فرهنگی، عفاف و حجاب تاکید کنند.

۱۷ تیر ۱۳۹۴

شناسایی 946 بی‌سواد درتربت جام

رئیس نهضت سوادآموزی تربت‌جام با تشکروقدردانی دستگاه‌های اجرایی در شناسایی بی‌سوادان گفت: از سه هزار 400 نفر تحقیق و پژوهش فقط 946 نفر بی‌سواد بودند.