امروز ۲۷ دی ۱۳۹۷
دولت رفاه
alt

تضادهای دولت سازندگی با مانیفست اقتصادی امام(ره)

عرصه سازندگی یکی از اولین و جدی ترین کارهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که در کشور اجرا شد.سه چهار ماه پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی(ره) فرمان راه اندازی جهادسازندگی را صادر کردند. این مهم نشان از اهتمام ویژه انقلاب... (۱ مهر ۱۳۹۴)

تبلیغات


نظرسنجی