امروز ۹ دی ۱۳۹۶
دروازه زیارت
alt

«دروازه زیارت» تربت جام ؛ سرمایه‌ای در حال تخریب

به گزارش جام روز؛ شهر تربت جام در مسیر تاریخی جاده ابریشم در تمام دوران ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و در گذشته های نه چندان دور محلی برای اسکان و استراحت در این گذرگاه تاریخی بشمار می آمد. امروز این شهرستان با توجه... (۵ دی ۱۳۹۶)

تبلیغات


نظرسنجی