امروز ۱۹ آبان ۱۳۹۶
خرگرد جام
alt

منطقه تاریخی و کهن خرگرد جام به جهان معرفی شد

به گزارش جام روز، خرگرد کهن جام که در طول تاریخ همواره مورد توجه جوامع و تمدن ها دیگر بوده است امروز کسی دیگر نام آوازه اش را به یاد ندارد. در چند سال اخیر با برگزاری سلسه همایش های شیخ جام دوباره نام خردگرد جام مطرح شد در... (۸ آبان ۱۳۹۶)

alt

نخستین همایش بین المللی هاتفی خرگردی در تربت جام

به گزارش جام روز، علیرضا قیامتی دبیر همایش بین المللی هاتفی خردگردی در نشست خبری که امروز با حضور اعضای ستاد اجرایی در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد گفت: در راستای غنا بخشی به مسائل فرهنگی و سلسه همایش های هزاره شیخ جام ... (۲ مرداد ۱۳۹۶)

تبلیغات


نظرسنجی