امروز ۶ دی ۱۳۹۶
جمیدی
alt

اخلاق مداری ضامن اجرای قانون در کشور است

به گزارش جام روز، مرتضی حمیدی فرماندار تربت جام امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به شرایط حاکم بر جهان و نظام اسلامی گفت: تصمیم گیران جامعه باید هوشیاری، هوشمندی، وحدت، انسجام، وفاق، همدلی، هم افزایی و همفکری... (۶ دی ۱۳۹۶)

تبلیغات


نظرسنجی