جامی الاحمدی
تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است ۲۱ تیر ۱۳۹۶

تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: دشمن با ایجاد تفرقه میان مسلمانان می خواهد نفوذ کند که همه مسولان موظفند براساس دستور قرآن و رهبری به دنبال ایجاد وحدت باشند.

حکومت غیر دینی از بین رفتنی است/ استکبار جهانی و جمهوری فدرال آمریکا در حال فروپاشی است ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

حکومت غیر دینی از بین رفتنی است/ استکبار جهانی و جمهوری فدرال آمریکا در حال فروپاشی است

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: هیچگاه نباید به قدر ت شیاطین تکیه کرد که از بین رفتنی است و امروز با حضور ترامپ در حکومت آمریکا فرو پاشی استکبار جهانی و جمهوری فدرال آمریکا نزدیک است.

خبرنگاران سفیران آگاهی و دانایی هستند ۰۷ آذر ۱۳۹۴

خبرنگاران سفیران آگاهی و دانایی هستند

فرماندار تربت‌جام در نشست تخصصی خبرنگاران صداوسیما استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه و رسالت خبرنگاران گفت: خبرنگاران سفیران آگاهی و دانایی هستند.