تفرقه
مسئولان به دنبال رفع گرفتاریهای مردم بوده ومشکل آفرینی نکنند ۰۷ مهر ۱۳۹۶

مسئولان به دنبال رفع گرفتاریهای مردم بوده ومشکل آفرینی نکنند

گفت: امروز مهمترین مساله ای که در جامعه باید رعایت شود اتحاد است و مسئولان به جای پداختن به حواشی به دنبال رفع مشکلات مردم باشند و مشکل آفرینی نکنند.

تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است ۲۱ تیر ۱۳۹۶

تفرقه روزنه ای برای نفوذ دشمن است

امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت: دشمن با ایجاد تفرقه میان مسلمانان می خواهد نفوذ کند که همه مسولان موظفند براساس دستور قرآن و رهبری به دنبال ایجاد وحدت باشند.