ترافیک
معضل ترافیک شهر باید اصولی حل شود ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
فرماندار تربت جام:

معضل ترافیک شهر باید اصولی حل شود

فرماندار تربت جام گفت:معضل ترافیک میدان شهدای تربت جام باید اصولی و کارشناسی حل شود.

23 درصد تصادف های درون شهری تربت جام کاهش یافت ۲۷ مهر ۱۳۹۵

23 درصد تصادف های درون شهری تربت جام کاهش یافت

معاون فرماندار تربت جام گفت: در شش ماه اول سال جاری با 23 درصد تصادفات، مصدومان و فوت شدگان نبست به مدت سال گذاشته کاهش داشتیم.