بهداشت
ایجاد ردیف بودجه برای ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی تربت جام ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

ایجاد ردیف بودجه برای ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی تربت جام

ایجاد بیمارستان آموزشی –درمانی در تربت جام در جدول بودجه سال 98 کشوری قرار گرفت.

مانور بسیج سلامت نوروزی در تربت جام ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

مانور بسیج سلامت نوروزی در تربت جام

همزمان با سراسر کشور مانور بسیج سلامت نوروزی در شهرستان تربت جام برگزار شد

نمایشگاه سلامت روان در تربت جام افتتاح شد ۲۷ مهر ۱۳۹۵

نمایشگاه سلامت روان در تربت جام افتتاح شد

نمایشگاه سلامت روان در هفته بهداشت روان افتتاح گردید.

هفت تن مواد غذایی درتربت جام معدوم شد ۰۱ اسفند ۱۳۹۴

هفت تن مواد غذایی درتربت جام معدوم شد

نظری، سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: همه ساله طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند الی پانزدهم فروردین درقالب اکیپ های بازرسی برای سلامت جامعه درسطح شهرستان اجرا میگردد وبا متخلفین سلامت برخورد قانونی صورت میگیرد.

تربت جام در حوزه صنعت حرفي براي گفتن ندارد ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

تربت جام در حوزه صنعت حرفي براي گفتن ندارد

شهرستان تربت جام با275 هزارنفرجمعيت و 5 بخش وبيش از8 هزار کيلومترمساحت يکي از بزرگ ترين شهرستان هاي خراسان رضوي است که با ۲ کشورافغانستان وترکمنستان 168 کيلومترمرزمشترک دارد وتلفيقي وترکيبي بودن جمعيت شهرستان و وجود طوايف واقوام مختلف موقعيت ويژه اي به اين شهرستان درشرق کشورداده است .