امروز ۲۰ آبان ۱۳۹۶
آتش به اختیار
«آتش‌ بــه‌ اختیار»؛ یعنــی معطل رئیس‌جمهــورِ خائن نماندن!

«آتش‌ بــه‌ اختیار»؛ یعنــی معطل رئیس‌جمهــورِ خائن نماندن!

به گزارش جام روز، خبر می‌رسد که رئیس‌جمهور، که فرماندهی کل قواست، در کار جبهه و جنگ اختلال ایجاد کرده است. بنی‌صدر، دستور داده که درِ انبارهای مهمات و سلاح به روی سپاه و نیروهای داوطلب، بسته شود. دشمن پیش می‌آید و کشور... (۲۳ خرداد ۱۳۹۶)

alt

آتش به اختیار به معنای هرج و مرج نیست

به گزارش جام روز، یادداشت دانشجویی؛*  دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب و بیانات ایشان در این دیدار مانند همیشه راهگشای دانشجویان بود و عزم آنها را برای حرکت در مسیر انقلاب بیش از بیش جزم تر کرد. بیانات رهبر انقلاب در این... (۲۲ خرداد ۱۳۹۶)

تبلیغات


نظرسنجی