عکس‌ جنجالی دو بازیکن تیم لیورپول که در حال کشیدن قلیان هستند، منتشر شد.

به نقل از دیلی میل، رحیم استرلینگ و جردن ایبه با لباس‌هایی معمولی و قلیان به دست دیده شده‌اند. این در حالی است که هفته گذشته رحیم استرلینگ ستاره تیم‌ملی انگلیس در حال کشیدن قلیان دیده شد. در هفته‌های اخیر مربی لیورپول به انتقاد از مدیر برنامه این بازیکن بر سر قرادادش در تیم پرداخته است.

این در حالی است که مدیر برنامه این بازیکن پیشنهاد دستمزد 100 هزار پوند در هفته تیم لیورپول را رد کرده است.

انتهای خبر