میزان بارندگی های سال زراعی کنونی باعث افزایش دو برابری سطح زیرکشت محصولات زراعی دیم شهرستان تربت جام نسبت به سال گذشته شده است.

به گزارش جام روز؛ معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی تربت جام گفت: امسال در شهرستان تربت جام سطح زیر کشت محصولات دیم، پنج هزار و ۲۰۰ هکتار گندم و هزار و ۵۰۰ هکتار جو است و ۸۰ هکتار نیز به کشت عدس و ۴۸۰ هکتار به کشت نخود اختصاص یافته که درآمد زیادی نصیب کشاورزان می کند.

علی ممیزی گفت: در سال زراعی جاری ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گندم آبی و هشت هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت جوی آبی اختصاص یافته است.

او ادامه داد: شهرستان تربت جام با ۴۵ هزار هکتار کشتزار، یکی از قطب های کشاورزی استان خراسان رضوی محسوب می شود و سالانه بیش از ۳۰ نوع محصول زراعی و ۲۵ نوع محصول باغی در این شهرستان تولید می شود.

 65 درصد جمعیت این شهرستان به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند.

انتهای پیام/