رئیس اداره هواشناسی تربت جام گفت: درسال زراعی جاری برابر ۱۹۱.۲ میلی متربارندگی داشتیم که نسبت به سال زراعی گذشته برابر ۸۲.۱ میلی متربوده است.

به گزارش جام روز؛ سبحان زمانی رئیس اداره هواشناسی تربت جام با اعلام این خبر ،گفت:دوره آماری مشابه ۱۲۷.۶ میلی متر بارندگی بوده وبارش فروردین ماه امسال ۵۳.۴ میلی متر تاالان می‌باشد.

وی ادامه داد:فروردین سال گذشته برابر ۱۹.۳ میلی متر و فروردین دوره آماری مشابه ۲۳ میلی متربارندگی بوده است.

انتهای پیام/

خبرنگار: سیده زهرا جعفریان