مدیریت جهاد کشاورزی تربت جام گفت:تربت جام به جهت وضعیت اقلیم و پراکندگی کشت غلات و وجود اماکن زمستان گذران سن، یکی از شهرستان‌های طغیانی گندم می‌باشد.

به گزارش جام روز؛ اصغر خوشخو مدیر جهاد کشاورزی تربت جام در جلسه ستاد مبازره با سن گندم و شبکه مراقبت گفت: آفت سن گندم خطرناک است و می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیر از نظر کمی و یا کیفی به این محصول وارد نماید و محصول را از گردونه مصرف انسانی خارج کند.

وی تصریح کرد: مبارزه با این آفت یکی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی بوده که در هیچ زمانی از سال روند مبارزه با این آفت تعطیل نمی‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: بعد از برداشت مزارع گندم ردپای سن در اماکن تابستان گذران مبارزه انجام می‌شود و بعد از آن ردپای سن تا ارتفاعات ۲۰۰۰ متری انجام و تا زمانی که مجددا به مزارع گندم ریزش می‌کند.

خوشخو افزود: اکیپ‌های کارشناسان جهاد کشاورزی روزانه از مزارع بازدید و در صورتی که به نرم مبارزه برسد مبارزه انجام می شود.

وی تصریح کرد: سال قبل با انجام برنامه ریزی مطلوب وحضور مستمر کارشناسان و همکاری بسیار خوب کشاورزان یکی از سال‌های طلایی مبارزه با آفت سن بود که گندم شهرستان پاک‌ترین گندم استان شناخته شد.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: درصد سن زدگی نزدیک به صفر یعنی یک صدم درصد بود که تلاش می‌شود این درصد در سال جاری به صفر برسد.

امیری کارشناس مدیریت حفظ نباتات خراسان رضوی هم در این جلسه افزود: امسال هم به مانند سال گذشته تلاش‌ها انجام گیرد تا نتیجه‌ای بهتر حاصل شود.

وی با اشاره به وضعیت کانون‌های سن و اینکه شدت ریزش سن از چه زمانی در مزارع غلات شهرستان انجام می‌شود تصریح کرد:کارشناسان جهاد از مزارع جو حتما بازدید کند، زیرا که کشاورزان نسبت به مبارزه با سن در مزارع جو حساس نیستند و‌ باید آگاه شوند چرا که اولین ریزش‌ها در مزارع جو انجام می‌شود.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهرا جعفریان