معاون ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی در جمع طلایه داران معروف تربت جام با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای ماموریت آمران به معروف گفت: درنظام عقیدتی اسلام امربه معروف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و متاسفانه در جامعه امروزی مورد غفلت قرار گرفته است.

به گزارش جام روز؛ لطفی معاون ستاد امربه معروف خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: آمران به معروف و ناهیان از منکر جانشین خدا،قرآن و نبی مکرم اسلام (ص) درروی زمین هستند.

وی ادامه داد:امربه معروف و نهی از منکر بالاترین جهاددرراه خداست .
وی تصریح کرد:شهدا و افرادی که با نثارجان و چنگ و‌دندان ارزشهارا به اینجا رساندن اگر درحفظ و‌حراست ارزشها غفلت کنیم خون مطهر سهدا پایمال می شود.
وی خاطرنشان کرد: امربه معروف و نهی ازمنکر امروز وظیفه مدیران اجرایی که به حکومت رسیدند، نخبگان کسانی که تریبون دراختیار دارند و توده مردم همه مکلف هستند به میزانی که موثرندباید امربه معروف و نهی ازمنکر کند.
وی تاکیدکرد:قانون محکم پشتیبان آمران به معروف و ناهیان از منکر است وبسیاری از نگرانی ها را لرطذف کرده است .
وی با اشاره به سازماندهی آمران به معروف درسطح استان ادامه داد: بحمدالله در سطح استان خراسان رضوی تشکیلات و ساختارها ایجادو سازماندهی شده و امروز دادستانی وشورای تامین شهرستانها پشت ماموریت طلایه داران و حامی هستند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر مشهدبه ۳۴ منطقه و شهرستانها به ۳۰ منطقه تقسیم وتربت جام و اا شهرستان استان دراولویت قرارگرفته است .

لطفی بیان داشت :درتربت جام ۴۶۰ نفر سازماندهی ودر این فرایند قرار گرفتندو مار از مساجد شروع شد.
وی تاکیدکرد:امامان جمعه به عنوان روسای شورای امربه معروف ودیگر مدیران اجرایی عضو ستادهستند.

امام جمعه و رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر تربت جام گفت:لشکرآمران به معروف و ناهیان از منکر درتربت جام شکل گرفته و آماده ماموریت هستند.
حجت الاسلام جوادطاهری افزود: بیش از ۴۵۰ نفرطلایه داران امربه معروف و نهی از منکر تربت جام سازماندهی شدندو برای اجرای در آماده باش کامل برای اجرای ماموریت می باشند.
وی ادامه داد:آمران به معروف در حوزه نظارت بر بازار کمک کند و منکرات و معروفات را رصد کندواز پشتوانه قوی برخوردارهستید.

انتهای پیام/

خبرنگار: محمد رضا حقدادی