رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی تربت جام گفت: ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ و اﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯی ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺑﻮﻣی ومحلی ﺩﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در تربت جام برگزار شد.

به گزارش جام روز؛ فرزاد صادقی مقدم رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی تربت جام با اعلام این خبر گفت: المپیاد بازی‌های بومی محلی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی اداره ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﻬﺎﺭﺗی – ﺩاﻝ ﭘﻼﻥ ﻣﻬﺎﺭﺗی – ﻛﻼﺱ ﻛﻼﺱ (ﻟی ﻟی) – ﻏﺎﺯﻗﻠﻨﮓ (ﻟی ﻟی ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳی) – اﻟﺨﺘﺮ (ﺧﺮﻭﺱ ﺟﻨﮕی) و ﮔﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺶ اﺯ ۱۰۰ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻆﻴﻤی برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در دو قسمت پسران و دختران برگزار شدکه در قسمت دختران و در رده بندی تیمی مدارس بزد، الهام و تکتم بترتیب اول تاسوم شدند و درقسمت پسران نیز مدارس عبادعسکری، فردوسی و هاتفی عنوان اول تاسوم را از آن خود نمودند.

انتهای پیام/