امام جمعه موقت تربت جام گفت: دو اصل صفاحت و غفلت اصلی ترین مشکلات امروز بشر است و کسانی که مدرک دارند کاری می کند که از یک نادان و صفیح هم بعید می باشد و آمار ارائه شد جنایت در کشورهای اسلامی مورد نقد است.

حجت الاسلام علی پیرنیا امام جمعه موقت تربت جام در گفتگو با خبرنگار جام روز با انتقاد از آمار ارائه شده در خصوص جرم و جنایت در جوامع اسلامی گفت: عده ای که می گویند جرم و جنایت در بعضی از کشورهای غیر مسلمان کمتر می باشد که مورد نقد است؛ زیرا خیلی از مراکز آمار که جرم حنایت را بررسی می کنند از لحاظ مبانی متفاوت هستند مثلا در مسیحیت و کابالا ارتباط با جنس مخالف تا منعقد شدن نطفه مجاز اما در اسلام اصل رابطه حرام و خلاف است به همین دلیل رتبه بندی کشورها از لحاظ جرم درست نیست.

حجت الاسلام پیرنیا ادامه داد: دو اصل صفاحت و غفلت اصلی ترین مشکلات امروز بشر است و می بینید که مردم در غفلت کامل به سر می برند و توجهی به اطراف خود ندارند و درست است که مدرک دارند اما کاری می کند که از یک نادان وصفیح هم بعید است.

وی با اشاره به علائم صفاحت ابراز داشت: تکبر یکی از مهمترین اعلائم شناختن انسان نادان است لذا هر کس به اندازه ای که کبر داشته باشد نادان است واین نادانی در مشکلات بشر مشخص می شود که به جای امید به خدا و اهل بیت متوسل به غیر می شود و خداوند می گوید اگر این زمان و انرژی که برای جذب افراد گذاشتی را برای من انجام داده بودی زودتر جواب می گرفتی چرا راه سخت را می روی؟

امام جمعه موقت تربت جام عدم ترس از خداوند و روز جزا را از دیگر اعلائم صفاحت دانست و یاد آور شد: وقتی انسان بیاید اصل غفلت و نادانی را رفع کند مشکل نفس خود را حل کرده و دیگر شاهد نیستیم کسی که نمی تواند از عهده اعمال خودش برآید بگوید گناه تو برای من این انسان صفیح است.

حجت الاسلام پیرنیا با اشاره به آیات قران خاطرنشان کرد: ابلیس در ماه رمضان در زنجیر است و کسی که در این ماه گناه می کند مربوط به خباثت های نفسانیش می باشد لذا در روایت آمده است قبل از ورود به ماه رمضان استغفار کنیم.

وی با اشاره به آثار روزه داری یاد آور شد: کسی که روزه می گیرد و باخدای متعال ارتباط برقرار می کند  شکمی خالی از طغیان داشته و اقدام به جرم جنایت نمی کند.

امام جمعه موقت تربت جام ادامه داد: همیشه گناهان و اختلاف ها از روی شکم پرستی و هوسرانی است که باعث می شود انسان را از یاد خدا دور کند.

حجت الاسلام پیرنیا گفت: اینکه بخواهیم اصل ماه رمضان و فلسفه روزه را پایه و ریشه بندی کنیم اساس کار خوب بر این است که با اهداف خوب و متعالی آغاز می شود اما دیده می شود که در ادامه به مشکل می خورند برای همین می گویند روزه بگیرید تا وقتی وارد کار خالصانه ای می شوید از آن متضرر نشده و اساس کلمه روزه و روزه داری یعنی اینکه اگر کار خوبی را شروع کردیم تا آخر ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به خصوصیات روزهای ماه رمضان ابراز داشت: هر روز از این ماه یک مشکل اخلاقی بشر را حل می کند در روز اول اصل غفلت و در روز سوم اصل صفاحت و نادانی را رفع می کند

امام جمعه موقت تربت جام با اشاره به دلیل اینکه چرا ماه رمضان یک ماه در سال می باشد عنوان داشت: هرکاری که انجام می شود لازم است حد و حصری داشته باشد و هر آنچه که بدون حد و حصر باشد جنبه عمومی پیدا نمی کند و معمولا برنامه های کاربردی همیشه کوتاه مدت با آثار طولانی می باشد.

حجت الاسلام پیرنیا تاکید کرد: ماه رمضان ماه رحمت الهی است و اگر کسی درون نفسانی خود را با اصلاح نفس مدیریت نکند ظرف دلش آماده دریافت رحمت الهی نیست.

وی با اشاره به فلسفه وجود شب قدر افزود:  تصمیم گیرنده بشر خداوند است چطور یک دولت می آید می گوید تصمیم گیرنده چهار سال بعد است خداوند در شب قدر تصمیم می گیرد برای بشری که خلق کرده است برنامه یکساله ارائه کند.

امام جمعه موقت تربت جام در خصوص چرایی ارائه برنامه در شب قدر عنوان داشت: خداوند در شب به بشر برنامه یک ساله می دهد چون هرکس شب را درک کند برای شروع کار یک روز جلوترمی باشد واین شب اساسا برای برنامه ریزی یکساله است و استغفار متعلق به شب های گذشته بود تا بتواند این شب را درک کند.

حجت الاسلام پیرنیا با اشاره به اینکه ما در شب قدر چه می گوئیم ابزار داشت: شب قدر می آئیم تا ثابت کنیم به درد سال آینده می خوریم و زنده بودنمان برای خود و دیگران مفید است و اگر غیر از این باشد مرگ فرا می رسد.

وی با اشاره به چرایی قرار گرفتن شب قدر در سه شب بیان کرد: شب قدر را در شب قرار دادند تا شب اول تبیین، شب دوم تثبیت و شب سوم برنامه یکساله امضا شود.

امام جمعه موقت تربت جام ادامه داد: یکی از دلایل مرگ بالای جوانان نسبت به پیران این است که وجود جوان، برای استقامت داشتنش می باشد و هرچه این استقامت کم شود به مرگ نزدیک تر می شود اما پیر اسقامت کرده تا به این جا رسیده است.

حجت الاسلام پیرنیا مهمترین نکته ای که می شود از ماه رمضان دریافت کرد  این است که اشتباهات خودمان را به پای دیگران نگذاریم و قبول کنیم اشتباه خودمان را تا خیلی از مسائل حل شود.

انتهای پیام/