رئیس هواشناسی تربت جام گفت: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 15 میلی متر بارندگی داشته که نسبت به دوره مشابه که 8.4 میلی متر افزایش داشته است.

سبحان زمانی رئیس هواشناسی تربت جام در گفتگو با خبرنگار جام روز با اشاره بارش نزولات آسمانی در ماه نخست زمستان گفت: بلرش نزولات آسمانی در دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه کمتر میانگین نرمال کشور می باشد که تربت جام هم از این قانون تبعیت کرده است.

زمانی با اشاره به دلایل کاهش برف و باران افزود: در فصل تابستان سامانه جوی با هسته گرم که به «واچرخند جنب حاره ای خاورمیانه» مشهور است برروی کشور مستقر و با شروع فصل پائیز به عرض های جنوبی تر حرکت می کند و از این طریق امکان نفوذ نوده هوای سرد به مرزهای شمالی کشور فراهم می شود هرچه سرعت حرکت سامانه با تاخیر صورت بگیرد دیرتر شاهد حضور هوای سرد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: میانگین دمای دیماه در بیشتر نقاط کشور تا یک درجه بیش از نرمال که در استان های نوار غربی این میزان بیش از دو درجه است.

رئیس هواشناسی تربت جام خاطر نشان کرد: از ابتدای سال زراعی تا نیمه دیماه بیش از ۵۵ درصد بارش نسبت به دوره مشابه بلند مدت کاهش یافته است که بیشترین کاهش در استان های خراسان جنوبی، قم ، یزد، اصفهان، مرکزی، کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران و چهارمحال بختیاری بین ۸۰ تا ۹۵ درصد رخ داده است.

زمانی بیان داشت: متوسط بارش استان خراسان رضوی ۱۱٫۵ میلی متر که مشابه سال قبل ۱۴٫۸ می باشد و این در صورتی است که بارش میانگین دوره زارعی استان خراسان رضوی در سال قبل ۴۶٫۴ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به وضیعت بارندگی در تربت جام عنوان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۵ میلی متر بارندگی داشته که نسبت به دوره مشابه که ۸٫۴ میلی متر افزایش که نسبت به میانگین دوره آماری شهرستان که ۳۰٫۲ میلی متر کاهش یافته است.

رئیس هواشناسی تربت جام با اشاره به میزان بارندگی در ماه آخر پاییز ابراز داشت: در آبان و آذر امسال به ترتیب ۰٫۱ میلی متر و ۱۴٫۹ میلی متر که جمعا در چهار روز بارانی ۱۵ میل متر بارش صورت گرفته که این در دوره مشابه آبان و اذر سال قبل به ترتیب ۲٫۱ و ۶٫۳ میلی متر در پنج روز بارانی ۸٫۴ میلی متر بوده است.