نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی گفت: بیت المقدس قبل از ورود اسلام، مسیحیت و یهودیان متعلق به مردم فلسطین بوده است؛ مردمی که امروز به عنوان مسلمان،مسیحی و یهودی در آنجا زندگی می کنند.

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جام روز با اشاره به حمایت ها جهانی از مردم فلسطین گفت: بیت المقدس قبل از ورود آسلام، مسیحیت و یهودیان متعلق به مردم فلسطین بوده است؛ مردمی که امروز به عنوان مسلمان،مسیحی و یهودی در آنجا زندگی می کنند.

رحیمی جهلن آبادی افزود: رژیم صهیونیستی با غصب سرزمین بیت المقدس که برای همه ادیان مورد احترام است و تبدیل کردن آن به پایخت رژیم غیر دمکراتیک، غاصب و نژاد پرست در واقع به یهودیان فلسطین و دیگر ادیان این کشور ظلم کرده است.

وی با اشاره به حقوق بین الملل تصریح کرد: بیت المقدس بر اساس قعطنامه های بین المللی یک شهر بی طرف و براساس تاریخ گذشته فلسطین پایتخت این کشور است.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام پایتخت شدن بیت المقدس برای رژیم صهیونیستی توسط ترامپ عنوان داشت: دولت ترامپ کاری انجام داده برای آن است که در منظقه آشوب و اختلاف ایجاد کند تا به تواند از تجارت سلاح بهرمند شود.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر در منطقه  دولت آمریکا بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار سلاح به کشور ها فروخته است که توانسته موتور اقتصادی این کشور را به حرکت درآورد  و برای آنکه بتواند بخش دیگری از تسلیحات هایش را بفروشد نیاز به آشوب جدید دارد.

جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به رای گیری مجلس در خصوص بیت المقدس خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در حرکت ب سابقه در تاریخ مجلس با ۲۰۷ رای بدون آرای ممتنع و مخالف به پایخت بیت المقدس برای فلسطین رای مثبت داد و این موضوع یک پیام واضح دارد که همه جریان های سیاسی در برابر آرمان های بزرگ ملی و اسلامی با یکدیگر متحد هستند.

وی بیان داشت: اختلاف نظر های مدیریتی در اداره کشور بین نمایندگان وجود دارد، اما اصلاح طلب، اصولگرا و معتدل در دفاع از آرمان های انقلاب که یکی از آنها مساله فلسطین می باشد متحد و یک پارچه است.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مساله فلسطین به عنوان یک کشور اسلامی مورد حمایت به تنهایی نیست بلکه حقوق انسان های است که بیش از چنج میلیون نفر از آنها سالها آوار شده اند و از وطنشان ظالمانه بیرون به طوری چندین نسل آنها در اردوگاه ها به دنیا آمده و یک ظلم انسانی رخ داده که مجلس دهم حمایت از فلسطین را وظیفه می داند.

جلیل رحیمی با ابراز به اطلاعاتی از لیست افرادی رای مثبت ندادند یادآور شد: در جریان لیست افرادی که رای ندادند نیستم و اطلاعی ندارم این لیست در اختیارهئیت رئیس قرار گرفته است یا نه؛ اما به عنوان یک نماینده به طور قاطع از آرمان فلسطین حمایت و از انتشار لیست ترسی ندارم.