معاون فرماندار تربت جام گفت: متاسفانه آمادگي شهرستان در حوزه مديريت بحران ضعيف و هدف از مانورها به حداقل رساندن چالش ها و آسيب ها را در زمان وقوع حوادث است.

به گزارش جام روز، احمد شافعی معاون فرماندار تربت جام در نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس تربت جام صبح امروز در مدرسه شهید عبادعسگری که با حضور مسئولین اجرایی و اعضای شورای مدیریت بحران برگزار شد گفت: متاسفانه آمادگی شهرستان در حوزه مدیریت بحران ضعیف و هدف از مانورها به حداقل رساندن چالش ها و آسیب ها را در زمان وقوع حوادث است.

شافعی افزود : برای آمادگی مقابله با بحرانها و بلایای طبیعی راهی جز برگزاری مانورها نداریم تا مردم را برای شرایط سخت شتاب زده عمل نکنند وشاهد کاهش تلفات انسانی باشیم.

وی افزود : دانش آموزان با فراگیری این آموزش ها می توانند با انتقال آموخته های خود به خانواده مدیریت بحران را فراگیر کنند.
معاون فرماندار ادامه داد: ساختار مدیریت بحران به گونه ای دیده شده است که نماینده دولت به عنوان ستاد بحران می باشد و دیگر اعضا باید تحت نظر این مدیریت عمل کرده و آسیب ها و چالش ها را شناسایی و با اطلاع رسانی دقیق تصمیم گیری به موقع صورت بگیرد.