پیاده روی اربعین در تربت جام بدون حضور هیئت های مذهبی برگزار شد.

به گزارش جام روز، پیاده روی روز اربعین با حضور طلبه های حوزه علمیه مهدیه، مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی، امام جمعه تربت جام از مسجد و حوزه علمیه آغاز و تا مزار شهدای گمنام ادامه یافت و جای دسته های عزادرای هیئت های مذهبی خالی بود تا عاشورایی در اربعین حسینی حاضر شوند.