معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سیستم خدمت رسانی مطلوب به بیماران مجموعه جامعه پزشکی و سلامت 25 درصد موثر است و 75 درصد دیگر به دیگر قسمت دولت بر می گردد.

به گزارش جام روز، مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام ظهر امروز با حضور اسلامی مدیرکل اهدای خون خراسان رضوی، بدیعی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرماندار، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولین اجرایی و جامعه پزشکی تربت جام در سالن ابن سینا دانشکده برگزار شد.

در این مراسم با حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد محمد افکار به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام منصوب و از زحمات سید محمد نظری تقدیر شد.

در این مراسم بدیعی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به رشد شاخصه های پزشکی در تربت جام گفت: به عنوان کسی که سال های آغازین فعالیت در جامعه پزشکی به منطقه تربت جام آمدم امروز که به گذشته نگاه می کنیم شاهد هستیم که نسبت به آن دوران رشد چشمگیری کرده است.

بدیعی ادامه داد: در گذشته تعداد متخصص در شهرستان به تعداد انگشتان یک دست هم نبود اما امروز شاهد هستیم که در تمامی رشته های پزشکی متخصص در تربت جام حضور یافته است.

وی افزود: اگر چه طرح تحول سلامت بار بسیاری به دوش مدیران گذاشته است اما خدمات را به دور ترین نقاط کشور رسانده و توانسته تا حدودی بسیار زیادی از مشکلات مردم را پوشش دهد.

دبیر کمیته هتل لینگ وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: امروز تربت جام در بسیاری از شاخصه های سلامت رتبه خوبی دارد و البته هنوز هم جای کار بسیار است.

بدیعی با اشاره به تغییر ساختار شبکه بهداشت تربت جام به دانشکده اعلام داشت: دانشکده تربت جام در ابتدای مسیر حرکت می باشد و تا بخواهد در مسیر ریل گذاری شده قرار گیرد و با سرعت حرکت کند نیازمند صبر و همکاری مدیران شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: در سیستم خدمت رسانی مطلوب به بیماران مجموعه جامعه پزشکی و سلامت ۲۵ درصد موثر است و ۷۵ درصد دیگر به دیگر قسمت دولت برمی گردد که لازم است زیر ساخت مناسب مانند راه، تلفن و دیگر بناهای اساسی را دیگر قسمت اجرایی فراهم کنند.

در ادامه محمد افکار سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیان داشت: برای اعتلای سیستم پزشکی از همکاری و همراهی هم افراد دلسوز به سلامت استفاده می شود و بدون تعلق به جریان های سیاسی ، جناحی و مذهبی فعالیت می کنیم.

افکارافزود: در نگاه مدیریتی با هرکس که بخواهد بر خلاف جریان و سیستمی که برنامه ابلاغی از سوی وزارت را مختل کند خواهم ایستاد و اجازه حرکت خلاف دستورات را نخواهیم داد.

وی تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته در تربت جام باید در دو قسمت آموزش و درمان به صورت منظم برنامه ریزی و حرکت کنیم تا سطح خدمات بیش ازگذشته در اختیار مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/