مدیر جهادکشاورزی تربت جام گفت: بر اساس قانون مصوب حفاظت از محیط زیست جهاد کشاورزی هیچ قدرت اجرایی برای برخورد با متخلفین بخش کشاورزی ندارد.

اصغر خوشخو مدیرجهاد کشاورزی تربت جام در گفتگو با خبرنگار جام روز با اشاره به جمع آوری و برخورد با متخلفان پسماند بخش کشاورزی گفت: پسماند بخش کشاورزی می تواند مخاطرات زیست محیطی را بوجود آورد که شامل پلاستیک، ظروف سموم و …. است و مسئول جمع آوری آن تولید کنندگان هستند وجها د فقط در حوزه توصیه و تذکر اقدام می کند اما قدرت برخورد با متخلفین در دست اداره محیط زیست می باشد.

خوشخو افزود: برای جمع آوری پسماند در بخش کشاورزی جهاد نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی، ترویجی و همچنین اطلاع رسانی اقدام نموده است.

وی اضافه کرد: متولی جمع آوری کودهای حیوانی دامداری و مرغداری ها در روستا برعهده دهیاران و تولید کنندگان می باشند که بر اساس قانون محیط زیست باید نظارت بر انجام فرآیند داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مرغداری ها در سطح منطقه بیان داشت: بیش از ۹۰ واحد مرغداری گوشتی و صنعتی دارای مجوز با نظارت دامپزشکی  فعال که تعدادی بدون مجوز اقدام به پروش مرغ می کنند که هیچ گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی شود.

خوشخو ادامه داد: با توجه به این که هیچ اطلاعی از مرغداری های غیر مجاز در اختیارنیست وجوجه یک روز برای پرورش نباید بیش از چهار بیماری منفی داشته باشند که می تواند محیط زیست و جان انسان ها را با خطر مواجه کندو اگر جلوی این واحدها گرفته نشود ممکن است مشکلاتی برای جامعه بوجود بیاورد.

وی عنوان کرد: برخی از واحدهای مرغداری غیر مجاز در محل نگهداری دام اقدام به جوجه ریزی می کند که  عمل آنان بر خلاف دستورالعمل ها است که باعث خطرات بسیار واحتمال بیماری افزایش می دهد.

مدیر جهاد تاکید کرد: با توجه به نبود سیاست درست واردات مرغ در کشور در دوره ای از زمان مرغ های مادر و مولد به کشتاررفتند و به همین دلیل تولید جوجه یک روزه  کاهش وگران شده و مرغداران از جوجه ریزی خوداری می کنند و باعث تعطیلی واحدهای تولید کننده شده است.

انتهای پیام/