امام جمعه تربت جام گفت: فرعونیان شهرهای محکمی و زیبایی ساخته بودند که نظیر نبود ولی اکنون از آن همه شکوه اثری نمانده به دلیل آنکه حاکمان فرعون و مردمانشان برده بودن پس باید آزادی انسان ها و کرامتشان حفظ شود و فقط نباید به ظاهر شهر رسید و برنامه ریزی باید کامل و دقیق باشد.

به گزارش جام روز، در مراسم تکریم و معارفه شهردار تربت جام امروز ظهر که در سالن جامی برگزار شد حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه تربت جام با اشاره به آیات قرآن گفت: خداوند در کتاب هدایت بخشش می گوید فرعونیان شهرهای محکمی و زیبایی ساخته بودند که نظیر آن نیست ولی اکنون از آن همه شکوه اثری نمانده به دلیل آنکه حاکمان فرعون و مردمانشان برده بودن پس باید آزادی انسان ها و کرامت شان حفظ شود و فقط نباید به ظاهر شهر رسید وبرنامه ریزی باید کامل ودقیق باشد.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: شیرازه کار و تلاش مدیران باید حرکت معنوی و فرهنگی باشد و در شهرستان تلفیقی تربت جام همه باید یکدست و همدل باشند به گونه ای  مدیریت شود که هم خود را سهیم بدانند.

وی افزود: شیعه و اهل سنت به دلیل مبانی اعتقادی و فقهیکه دارند باید حافظ جان و آبروی دیگر باشند و اگر کسی به هر کدام آز آنها توهین کرد از او دفاع کنند.

امام جمعه تربت جام خاطر نشان کرد: شیعه و اهل سنت تقویت کننده اصول و پای بند هستند و کسانی که در فضای شهرستان را مذهبی می کنند خطای بزرگی انجام می دهند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به قانون اساسی تاکید: در این شهرستان تلفیقی شهروند درجه دو نداریم؛ شیعه و اهل سنت شهروند درجه یک هستند که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرند.

وی با اشاره به انتخابات شوراهای تربت جام بیان داشت: از ابتدا برنامه ما براساس وحدت بود و به پیشنهاد امام جمعه اهل سنت ونماینده شهر بنا بوده لیست ترکیبی ۸ نفر بدهیم و برای داشتن کرسی بیشتر تلاش کنیم نه برای حذف یکدیگر که در میان عمل حاضر به قبول این اتفاق نشدند.

امام جمعه تربت جام یادآور شد: شوراهای صد در صد شیعه و سنی برای منطقه مفید نیست و حتی آن زمان که اهل سنت دو لیست مستقل دادند فرماندار خواستار ائتلاف هفت نفر بودند که ما راضی نبودیم ودر نهایت با پنج نفر حاضر شدیم.

وی عنوان داشت: پیروز عرصه انتخابات نشدیم؛ پیروزی زمانی محقق می شود که در حال اختیار بتوانیم با دیگر به وحدت برسیم و آن زمان دشمن در ما نفوذ نخواهد کرد.

انتهای پیام/