همزمان با اولین جمعه از ماه محرم و ایام سوگواری سید سالار شهیدان و 72 تن از یاران با وفایش مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی به یاد شیر خوار سرور آزادگان جهان حضرت علی اصغر(ع) با شرکت شیر خوارگان حسینی این شهر در محل مصلی الغدیرتربت جام برگزار شد.

به گزارش جام روز، همزمان با اولین جمعه از ماه محرم و ایام سوگواری سید سالار شهیدان و ۷۲ تن از یاران با وفایش مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی به یاد شیر خوار سرور آزادگان جهان حضرت علی اصغر(ع) با شرکت شیر خوارگان حسینی این شهر در محل مصلی الغدیرتربت جام برگزار شد.

مردم در این محفل حسینی با گوش دادن به مداحی و نوحه سرایی با قرائت نذرنامه حضرت علی اصغر(ع) با سالار و سرور شهیدان عهد پیمان دوباره انجام دادند.