همزمان با سالروز ورود آزادگان به ميهن اسلامي تربت پاک شهيدان گمنام تربت جام گلباران و عطر افشاني شد.

به گزارش جام روز، همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی شب گذشته آزادگان تربت جام با حضور بر تربت پاک شهیدان گمنام این شهر با آرمان های مقدس شهیدان تجدید عهد و پیمان و مزار شهیدان را گلباران و عطر افشانی کردند.