مردی به دلیل خنده بیش از حد همسرش خشمگین شد و زنش را کشت.

به گزارش جام روز، خنده باعث شد که یک زوج آمریکایی به نامهای کنت مانزنارس و کریستی، اهل ایالت یوتا آمریکا، با یک کشتی لوکس در حال سفر به آلاسکا بودند دچار حادثه تلخی شدند.

در یک ماجرای خانوادگی، وقتی کنت با خنده بیش از حد کریستی مواجه شد، ناگهان کنترلش را از دست داد و به طرز وحشیانه ای همسرش را به قتل رساند.

یکی از شاهدان این حادثه می‌گوید “با دیدن قطرات خون روی زمین به سمت کابین این زوج رفتم که جسد کریستی را غرق در خون روی پله ها مواجه شدم.

وقتی از کنت جویای حقیقت شدم او در جواب گفت: خنده او به من تمامی نداشت برای همین او را کشتم”.

طی بازجویی های به عمل آمده توسط اف بی آی، این مرد به قتل همسرش اعتراف کرد.