یکی از ویژگی های خاص این درختان آنست که علی رغم به وقوع پیوستن سخت ترین شرایط آب و هوایی برای یک گیاه، این درختان قادرند تا در مقابل تمام این مصائب دوام بیاورند.

به گزارش جام روز، پیرترین درخت های کاج بریستلکون خاص مناطق جنوب غربی کشور آمریکا است که در ارتفاعات بین ۵ الی ۱۰ هزار متری رشد کرده و سن آنها بالای ۵ هزار سال تخمین زده می شود که کهن سال ترین درختی که هم اکنون نیز زیست می کند لقب گرفته است.
یکی از ویژگی های خاص این درختان آنست که علیرغم به وقوع پیوستن سخت ترین شرایط آب و هوایی برای یک گیاه، این درختان قادرند تا در مقابل تمام این مصائب دوام بیاورند. اینگونه دزختی به گونه پزورش یافته که توانسته عمری طولانی داشته باشد.
تصاویر زیر عکس های از این کونه متفاوت درختی می باشد.
,[categoriy]

پیرترین درختان دنیا

,[categoriy]
پیرترین درختان دنیا
,[categoriy]
,[categoriy]
,[categoriy]
درختان دنیا
,[categoriy]
درختان دنیا
,[categoriy]
درختان دنیا