قائدی اگر بتواند وضعیت بدنی اش را بهبود ببخشد، می تواند یکی از پدیده های فصل جدید لیگ برتر باشد.

به گزارش جام روز، مجاهد خذیراوی جدید استقلال کسی به جز قائدی نیست و اگر بتواند وضعیت بدنی اش را بهبود ببخشد، می تواند یکی از پدیده های فصل جدید لیگ برتر باشد.
وینگر راست جوان استقلالی ها در طول تمرینات این تیم نشان داده آینده روشنی دارد و می تواند موفق شود حالا استقلالی ها بیشتر مراقب قائدی هستند.
تکنیک او کادر فنی آبی ها را به یاد مجاهد خذیراوی انداخته است، بازیکنی که یکی از بزرگترین پدیده های تاریخ فوتبال ایران شد و با یک اتفاق، محو شد.
استقلال با حضور بازکنان جدید و حفظ نیروهای توانمند خود در این فصل به عنوان یک مدعی جدی در لیگ حاضر می شود که این زنگ خطری برای تیم های رقیب است.