امام‌ جمعه تربت‌جام گفت: انتخابات فرصتی برای مردم تا مسئول مدیریت کشور را تغییر دهند و دشمن با استفاده از این فضا به دنبال تغییر ماهیت نظام اسلامی است.

به گزارش جام روز، حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه تربت جام امروز در همایش دانشگاه و انتحابات وحدت آفرین که در دانشگاه مجتمع عالی برگزار شد گفت: انتخابات یک جنگ خاموش است و فرصتی برای مردم است تا مسول مدیریتی کشور را تغییر دهند و دشمن با استفاده از این فضا به دنبال تغییر ماهیت نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: دشمن می داند که امکان تغییر حاکمیت برایش میسر نیست و برنامه اش را برای تغییر ساختار و آرمان های حاکمیت قرار داده و می گوید هرکس حتی به چند در صد از آرمان های حاکمیتی فاصله داشته باشد مناسب است و این جنگ نرم در حال پیدا شدن می باشد.

امام جمعه تربت جام با اشاره به سیاه نمایی بعضی از رسانه ها بیان داشت: نامزدها برای معرفی خود عملکرد های گذشته را منکر نشوند و البته انتقاد مدیریتی را با مردم بگویند که اگر دولتی با روحیه انقلابی مستقر باشد وضعیت کشور چگونه خواهد بود وبیم و امید به اندازه واقعیت جامعه مطرح شود.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به نقش ایران در منطقه و جهان افزود: انتخابات ما جشنواره ای برای انتخاب اصلح که در معادلات منطقه ای جبهه مقاومت و در جهان بر مقابله با استکبار بسیار تاثیر گذار است.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان در خصوص ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی یادآورشد: سند اقتصاد مقاومتی در ۱۶ بند راهکار های اقتصادی را مطرح می کنند که در چندین سال گذشته رهبری بر اجرای شدن این سند تاکیدداشتند ولی با توجه به عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی امسال به دوشاخصه اشتغال و تولید از برنامه اقتصاد مقاومتی نگاه ویزه داشتند.

امام جمعه تربت جام خطاب به نامزد های ریاست جمهوری تصریح کرد: نامزدهای انتخابات باید برنامه خود را در خصوص محقق شدن شعار سال ارائه نمایند تا مردم بتواند با برسی این دستورالعمل ها فرد اصلح را انتخاب کنند.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد:  کشوری که ۱۰ میلیون جوان با تحصیلات عالیه دانشگاهی دارد از سرمایه قوی برای اجرای برنامه درونی نظام بهرمند است که می توان با تکیه بر این سرمایه مشکلات مدیریتی را با روحیه جهادی و انقلابی این جوانان حل کرد.

وی گفتمان سازی رامثبت دانست وخاطر نشان کرد: گفتمان سازی جلوی موج سازی را می گیرد و موجب توسعه فرهنگ میگرددوجناح بازی باعث قدرت طلبی می شود.

امام جمعه بااستفاده از آیات الهی عنوان داشت:خداوند برای انتخاب انبیاءشاخصه قوی، علم، تدین و امین تعیین کردند و ما هم مدیریت کشور رابایدبه کسانی بسپاریم که این شاخصه را داشته باشند و نگاه ما به انتخابات نباید منافع شخصی باشد.

حجت الاسلام طاهری ابراز داشت: مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح  مهمترین اهداف انتخابات است که برگزاری انتخابات سالم وامنونباید تخلف و تقلب  صورت گیرد که حق ناس است و وظیفه مردم و نهادها اجرای قانون است.

وی با اشاره به فتنه دشمنان بیان داشت: دشمن قابل اعتماد نیست و مسئولین نباید به دشمن امیدوار باشند و بداند آنچه موجب شد که سایه جنگ از کشور دور شود حضور جوانان در نبرد با تکفیرهادرکشور عراق وسوریه است.

امام جمعه تربت جام با اشاره با انتخابات شوراهای اسلامی شهر تربت جام تاکید کرد: ائتلاف بین شیعه و اهل سنت راهشگا و وحدت عملی است.