وقتي تكان هاي زمين دل هاي ما را تكان داد فقير و غني در چادري شب را سحر كرد تا يادمان بماند نگاه خدا به بندگانش يكسان است.

به گزارش جام روز، وقتی تکان های زمین دل های ما را تکان داد فقیر و غنی در چادری شب را سحر کرد تا یادمان بماند نگاه خدا به بندگانش یکسان است.

زمین لرزه دیروز خراسان رضوی مردم را نگران کرد و آنان شب پر استرس را در بیرون از خانه ها سپری کردند تا یادشان باشد یک تکان خوردن زمین می تواند دل ها را طوری تکان دهد که بی قرار تا صبح در چادر و ماشین ها به دور از تزئین های خانه های لوکس و ساده شهر پناهگاهشان چادری ساده و بدون امکانات باشد.

زلزله دوباره به مردم یادور شد که اگر قادر بی همتا اراده کند راهی برای رهایی نیست مگر آغوش پر مهر دلسوزی جز خودش که آرامش دهنده است.

اگر چه اضطراب مردم در بعضی امور نظم شهری را مختل کرده بود اما در قاب تصاویر نزدیکی مردم با هم و یاد خداوند جلوی زیبا داشت و این لحظه های ناب همدلی موهبت الهی است.

نا امنی خانه که محل آسایش است ترسی داشت که تا صبحدم ادامه یافت و تازه صبح که شد بیدار شدیم و فهمیدیم امنیت نعمتی است که دیده نشده بود.

زلزله به یادمان آورد که خانه های اگر هم مقاومت ترین سازه باشد وقتی شایعه زلزله در نیم شب فراگبر شد امن نیست و باید رهایش کرد وبرای نجات راهی یافت و این گونه است که اتکای بشر به علم و قدرتش کمتر و ضعیف از شایعه زلزله است.

حوادث وبلایی طبیعی بعد از مدتی فراموش می شود آنچه که نباید فراموش کنیم خدای هست که در آن لحظه های ترس تنها امید ما بود و بیاد آوریم روزی را که شایعه نیست و در پیشگاهش حاضر خواهیم شد تا بگویم چه کردیم.

انتهای پیام/