سلامی گفت: ما ایستاده ایم و همواره آماده ایم و هیچ کشور و قدرتی هر چند در نظام بین الملل خودش را بزرگ ببیند نمی تواند در مقابل سرنوشت ملت قهرمان ایران خللی ایجاد کند.

به گزارش جام روز، مرحله نهایی پیامبر اعظم ۱۱ با رمز مقدس یا رسول الله (ص) با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، علمای شیعه و اهل سنت و با شرکت یگان نیروی زمینی سپاه در شمال شرق کشور با موفقیت اجرا شد.

حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسدران با اشاره به اجرای رزمایش در شمال شرق کشور گفت: ما ایستاده و همواره آ ماده ایم و هیچ تصمیمی، نهادی، هیچ کشور و قدرتی هرچند در نظام بین الملل خودش را بزرگ ببیند نمی تواند در مقابل سرنوشت ملت قهرمان ایران خللی ایجاد کند.

وی ادامه داد : جمهوری اسلامی ایران مستقل از هر قدرتی مسیر خود ادامه را می دهد و این واقعیتی است که از گذشته تا به امروز و تا ابد پیگیری خواهد شد.

سلامی با اشاره به اهداف رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ افزود: هدف برگزاری رزمایش در شمال شرق کشور که نشان بدهیم اراده برای تامین امنیت ملی کشورمان مستحکم و قدرت دفاعی از شایستگی رزمی کامل و بالایی برخوردار است.

جانشین فرماندهی سپاه پاسدران اضافه کرد: جوانان نظام جمهوری اسلامی ایران با سینه های سترگ آماده دفاع از کشور و ولایت هستند.