با هزینه بیش شش میلیارد تومان اعتبار خیابان دکتر فاضل به سمت خیابان های قاضی محمد نعیم و میر قوام الدین باز گشایی شد.

به گزارش جام روز، محمد یوسف بدری احمدی شهردار تربت جام گفت: با صرفه هزینه بیش شش میلیارد تومان اعتبار خیابان دکتر فاضل به سمت خیابان های قاضی محمد نعیم و میر قوام الدین باز گشایی شد.

بدری احمدی افزود: برای باز گشایی خیابان دکتر فاضل در مجموع  هفت هزار و ۹۶۶ متر مربع فضا آزاد شده است و با تخریب آخرین خانه این مسیر باز گشایی شد.

وی اضافه کرد: در بازگشایی این مسیر ۹۰۰ مترمربع عرصه تجاری و هفت هزار و ۶۶ متر مربع مسکونی خریداری و تخریب شد.

انتهای پیام/