مراسم تکریم و معرفی رئیس کتابخانه های عمومی تربت جام با حضور معاون اداره کل و اعضای انجمن کتابخانه ها در محل کتابخانه شهید رجایی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش جام روز، مراسم تکریم و معرفی رئیس کتابخانه های عمومی تربت جام امروز 4 بهمن با حضور معاون اداره کل و اعضای انجمن کتابخانه ها در محل کتابخانه شهید رجایی این شهرستان برگزار شد و در حکمی شهین امیری به عنوان رئیس جدید معرفی و از خدمات شایسته چهارساله یاسر سیاوشی تجلیل به عمل آمد.

 

 

دراین مراسم زهرا باقرزاده معاون اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به شعار امسال کتابخانه ها (سال خواندن ) گفت: رسالت اصلی و رویکرد کتابخانه های عمومی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی با توجه به دغدغه های رهبری در امر کتابخوانی افزود: باید کتاب را به زندگی مردم ببریم و نباید منتظر باشیم مخاطبین به سراغ ما بیایند.

وی اضافه کرد: کتابخانه ها تربت جام با بضاعت مالی و نیروی انسانی محدود فعالیت های خوبی به مخاطبان ارائه کرده است و برای رونق بیشتر کتابخوانی در جامعه نیازمند مشارکت سایر نهاد ها و سازمان ها می باشد.

 

معاون فرماندار تربت جام گفت: هرکجا توسعه و پیشرفت صورت گرفته زمینه آن ترویج و استفاده از کتاب و کتابخوانی بوده است.

احمد شافعی با تشکر و قدردانی از زحمات رئیس اسبق کتابخانه عمومی افزود: نگاه فرماندار به تغییر و تحول مدیران شهرستان سیاسی نیست بلکه رویکرد تغییر نخبگانی می باشد.

وی اضافه کرد: معرفی سومین رئیس زن در جایگاه مدیریت اداری شهرستان به لحاظ مطالبه جامعه زنان بوده است.

در ادامه جلسه رئیس اسبق کتابخانه های عمومی تربت جام گزارشی از مجموعه فعالیت ها ارائه کرد و گفت: این شهرستان با نه کتابخانه نهادی و مشارکتی با بیش از پنج هزار عضو و 135 هزار جلد منابع دارای دو هزار 400 مترمربع فضای فیزیکی می باشد.

 

اا