ماهنگ عزیزترین به یاد آتش نشان های حادثه ساخمان پلاسکو منتشر شد

به گزارش جام روز، به نقل از دانشجو نماهنگ عزیزترین به یاد آتش نشان های حادثه ساخمان پلاسکو منتشر شد