فرماندارتربت جام گفت: راه حل مشکل اشتغال مصوبه نیست و مدیرانی که توان اجرای مصوبه ای را ندارند به تصویب نرسانند.

به گزارش جام روز، علی رستمی فرماندار تربت جام امروز در کار گروه اشتغال و سرمایه گزاری که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات کارگروه گفت : راه حل مشکل اشتغال مصوبه نیست و مدیرانی که توان اجرای مصوبه ای را ندارند به تصویب نرسانند.

وی با اشاره به اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار به حوزه اشتغال برای اجرای طرح پشتیبان تصریح کرد: برابر ضوابط با این مبلغ باید برای 100نفر شغل ایجاد کنیم که امکان پذیر نیست.

فرماندار تربت جام ادامه داد: اگر یگ خدا زده ای حاضر به جذب این اعتبار شد همه این پول را بانک های عامل برابر قانون در اختیار وی قرار دهند.

رستمی افزود: خدا را شکر یک مصوبه کار گروه اشتغال و سرمایه گزاری محقق شده است و رئیس تامین اجتماعی در این جلسه حضور یافته اند.

انتهای پیام/