همزمان با 16 آذر روز نکوداشت پزشک مهربان مرحوم دکتر کوثري از سوي ادارات ؛ نهاد ها سازمان ها ، پزشکان و اصناف خدمات رايگان و بي توقع به شهروندان تربت جامي ارائه شد.

به گزارش جام روز، همزمان با 16 آذر  روز  نکوداشت پزشک مهربان مرحوم دکتر  کوثري از سوي ادارات ؛ نهاد ها سازمان ها ، پزشکان و اصناف  خدمات رايگان و بي  توقع به شهروندان تربت جامي  ارائه شد.

محمد رضا توليت رئيس نظام پزشکي  و دبير ستاد مردمي نکوداشت زنده ياد دکتر کوثري گفت: همزمان با 16 آذر بزرگداشت يک عمر  خدمات خدا پسندانه زنده ياد دکتر  کوثري  خدمات بي  توقع شامل  770 خدمت پزشکي ، توزيع بيش از 500 سبد قضايي اياب و ذهاب  مردم توسط  اتوبوسراني و تاکسيراني خدمات رايگان 96 واحد صنفي ، توزيع نان رايگان ،  400 بسته لوازم و  تحرير و …. از  جمله خدمات بي توقع به شهروندان در سالروز وفات دکتر  کوثري بود.

انتهاي پيام/