امام جمعه موقت تربت جام گفت: مدیران اجرایی بایستی تمام توان خود را برای تبلیغات و اجرای نماز به کار بگیرد که مهترین کار یک مدیر اقامه نماز است و باید نسبت به تلقین این فرضیه الهی تلاش شود.

به گزارش جام روز، امروز در جلسه ستاد اقامه نماز که به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی برگزارشد حجت الاسلام علی پیرنیا امام جمعه موقت تربت جام گفت: سخترین برنامه دینی برای انسان که حتی از جهاد و روزه بیشتر، نماز است و حتما برای سخترین امر نیازمند متخصص و استاد است.

وی افزود: تفاوت انسان با حیوان در آن است که حیوان برای کارهایش دلیل نمی آورد و به دلیل آنکه از چند مکان خودش را سیر می کند اهل تشکر نیست.

حجت الاسلام پیرنیا تصریح کرد: تا قبل از ظهور اسلام و آمدن ولی برای انسان، کلمه نور چشم در فرهنگ بشر نبود و پیامبر (ص) برای اولین بار این واژه در فرهنگ مردم رواج دادند و گفتند: نمازنور چشم من است.

امام جمعه موقت تربت جام بیان داشت: در زمان پیامبر (ص) امام جمعه و جماعت شهر فرماندار و نماینده حکومت بود تا احیا کننده سنت اقامه نماز باشد ودستورات ابلاغی را به بیان و اجرا می کرد وبیشترین دستور برای تبیلیغ نماز انجام می شد.

وی با اشاره به تاکید بسیار پیامبر (ص) عنوان کرد: مدیران اجرایی بایستی تمام توان خود را برای تبلیغات و اجرای نماز به کار بگیرند.

حجت الاسلام پیرنیا با توجه به اینکه بعضی از مدیران در نماز جماعت شرکت نمی کنند خاطر نشان کرد: مهمترین وظیفه و بهترین کار یک مدیر  اقامه نماز است و باید نسبت به تلقین این فرضیه الهی تلاش کند.

امام جمعه موقت تربت جام یاد آور شد: کسی که برای تلقین اقامه نماز فعالیت می کند به دلیل آنکه نماز هاله ای رحمت ایجاد می کند تلقین کنده و شنونده اقامه نماز با نشاط می شود و در کل می توان بیان داشت که نماز نشاط آفرین است.

وی برای ترویج اقامه نماز دو راهکار پیشنهاد داد: خواندن نماز به صورت جماعت و ترویج با هم خواندن و دیگر آنکه وجه رحمانی نماز برای مردم تبلیغ شود.

حجت الاسلام علی پیرنیا تصریح کرد: طولانی خواندن نماز جماعت کار درستی نیست و بر اساس روایت نماز جماعت تند خواندنش مستحب است و ائمه جماعت مراقب زمان باشند.

امام جمعه موقت تربت جام اظهار کرد: ما با دیگر مذاهب و ادیان در دیگر برنامه های دینی می توانیم به صورت مشترک اقدام کنیم مانند جهاد و روزه اما در نماز امکان پذیر نیست بنابر این برای ترویج نماز به سمت تبلیغ رحمت و در اجرا به سمت تخفیف حرکت شود.

انتهای پیام/