فرمانده انتظامی تربت جام گفت:در ادامه طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با خرده فروشان مواد افیونی پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شد تعداد 37 خرده فروش را دستگیر کند.

محمد یزدانی فرمانده انتظامی تربت جام در گفتگو با خبرنگار جام روز گفت: در ادامه طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با خرده فروشان مواد افیونی پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شد تعداد 37 خرده فروش را دستگیر کند.

وی افزود: پلیس مبارزه مواد مخدر با بررسی و شناسایی مناطق آلوده در عملیات ضربتی  اقدام به دستگری نماید که  از ناحیه دستگیر شدگان مقدار سه کیلو 400 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

یزدانی ادامه داد: متهمان پس از بازجویی های و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی تربت جام خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای طرح های ارتقاع امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز از برهم زندگان نظم و امنیت عمومی است که این مهم با جدیت و به صورت روزانه و مستمر توسط این فرماندهی پیگیری می شود.