معاون مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سند ملی آموزش ایران که توسط وزارتخانه تدوین شده است مورد تائید سازمان یونسکو قرار گرفت.

به گزارش جام روز، مصطفی اسدی معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در جمع آموزش یاران تربت جام که در سالن تربیت آموزش و پرورش برگزار شد گفت: سند ملی آموزش ایران که توسط وزارتخانه تدوین شده است مورد تائید سازمان یونسکو قرار گرفت.

وی افزود: آموزش ها باید کیفی و مادام العمر باشد و یکی از شاخصه های توسعه کشور سواد آموزی است.

اسدی بیان کرد: شعار محوری یونسکو برای سال 2030 آموزش برای همه است که تقریبا در کشور ما این اتفاق رخ داده است که شاخصه های حصول اطمینان ازآموزش کیفی فراگیر و عادلانه و همچنین اشاعه فرصت های یادگیری مداوم برای همه از اهداف این سازمان است.

معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بی سوادی در کشور طی دو سال آینده به اتمام می رسد که در حال حاضر 98/8در صد مردم ایران باسواد هستند.

وی با اشاره به رویکرد های راهبردی برنامه آموزش اعلام کرد: تقویت سیاست ها، طرح ها، قوانین و نظام ها، تاکید بر برابری، فراگیر بودن و برابری جنسیتی ، تمرکز بر کیفیت و یاد گیری ، ترویج یاد گیری مادام العمر و پرداختن به آموزش در شرایط اضطراری از جمله رویکرد های راهبردی برنامه آموزش می باشد.

در ادامه علی رستمی فرماندار تربت جام گفت: آموزشیاران با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق در تبیین رسالت و سیاست های دولت تلاش کنند.

وی افزود: در این شهرستان عقلای اصول گرا و اصلاح طلب پشت سر نظام به صورت همدلی و هم گرایی در جهت تقویت حاکمیت تلاش می کنند.

سپس محمد رضا کامیابی رئیس آموزش پرورش تربت جام گفت: نگاه بلند حضرت امام (ره) در اهمیت سواد آموزی عزت ، اقتدار و قدرت را با ترویج کسب علم وسواد برای کشور به ارمغان آورد.

وی افزود: با توجه به اینکه دو سال آینده موضوعی با عنوان آموزش بی سودان نخواهیم داشت باید به سمت وسوی اشتغال و کار آفرینی پیش برویم.

انتهای پیام/