طقرایی کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: مجموعه تاریخی مزار شیخ احمد جامی را می توان دانشگاه معماری تاریخ عنوان کرد که زنده و پویا در طول زمان حیات خودش را حفظ کرده است.

محمود طقرایی کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی دبیر اجرایی نخستین کنگره استانی و چهارمین کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار جام روز گفت: نخستین کنگره استانی و چهارمین کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی با حضور محققین، پژوهشگران و مدیران کشوری و استانی در روزهای 29 و 30 دیماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی افزود: این کنگره در هشت محور شامل حوزه های فرهنگی طبیعی، شهرها و روستا های تاریخی، منظر فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان شناسی معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، آب و کشاورزی، میراث فرهنگی نا ملموس و راه های فرهنگی و عناصر وابسته به مدت دو روز در کنگره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

طقرایی با اشاره به اهداف کنگره خاطرنشان کرد: بررسی و تحلیل جغرافیایی طبیعی و بستر ظهور شهرها و روستاهای تاریخی ، راه های تاریخی ایران بر حسب دوره های تاریخی، نقش حمل و نقل در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، شناخت مفاهیم و مبانی گونه های فرهنگی تاریخی ، سیر تحول سازه های سنتی و دانش فناوری ساخت پوشش های حفا ظتی و تزئینی، باز خوانی تاریخ شفاهی و میراث معماری و شهرسازی ، تدوین معیارها و ارزش گذاری بناها و مجموعه های شهری ، تشریح فنون ومهارت های استاد کاران و معماران سنتی به عنوان یک فرهنگ نا ملموس در سطح کشور و استان از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی عنوان کرد: تربت جام با توجه به ظرفیت تاریخی که دارد می تواند قطب گردش گری تاریخی شود.

وی ادامه داد: مجموعه تاریخی مزار شیخ احمد جامی را می توان دانشگاه معماری تاریخ عنوان کرد که زنده و پویا در طول زمان حیات خودش را حفظ کرده است.

اظهار داشت: متاسفانه از ظرفیت فرهنگی و تاریخ مزار شیخ الاسلام احمد جامی به عنوان خواستگاه گردش گری استفاده نشده است و در کنگره ها و همایش ها می خواهیم این ظرفیت ها به جامعه معرفی شوند.

انتهای پیام/