امام جمعه اهل سنت سمیع آباد تربت جام با حکم فرمانده مرزبانی کشور مرزیار افتخاری شد.

به گزارش جام روز، قاسم رضایی فرمانده مرزباني کشور در سفر خود به شرق کشور در حاشيه بازديد از بيمارستان صحرايي ارتش در بخش سمیع آباد تربت جام به پاس زحمات ارزنده مرزنشينان و حفظ و حراست از مرزهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي نشان مرزيار افتخاري را به امام جمعه اهل سنت بخش سمیع آباد تربت جام اعطا کرد.

اين لوح و نشان مرزيار افتخاري را مولوی امان الله برزگر امام جمعه اهل سنت بخش سمیع آباد تربت جام طي آييني توسط مرزبانان مستقر در در این بخش دریافت خواهد کرد.

انتهای پیام/