فرمانده مرزباني کشور گفت: خدمت قواي مسلح به مناطق محروم روحيه جهادي، ولايي و استکبارستيزي را در انسان تقويت مي کند و کشوري که چنين تفکر ارزشي دارد هيچ وقت آسيب پذير نيست.

قاسم رضایی فرمانده مرزباني کشور در گفتگو با خبرنگار جام روز با اشاره به بازديد از مرزهاي مشترک ايران و افغانستان در شرق کشور و سفر به بخش سمیع آباد تربت جام بیان داشت: فعاليت هاي بهداشتي درماني ارتش در قالب بيمارستان صحرايي خدمت کوچکی به محرومین است.

وی افزود: کشوري که تفکر ولايي دارد آسيب پذير نيست قبل از انقلاب تفکر خدمت و مردم ياري وجود نداشته است خدمات و فعاليت هاي مردم ياري ارتش در راستاي اهداف اصلي انقلاب و بر گرفته از اسلام ناب محمدي (ص) است که بدست معمار کبير انقلاب بنا شده است.

رضایی تصريح کرد: ما همه ما مديون امام (ره) و شهيدان انقلاب هستيم که ثمره تفکر آن عزيز سفر کرده و همچنين رهنمودهاي فرماندهي معظم کل قوا تاکيد براتحاد، انسجام، وحدت برادران شيعه و اهل سنت و قواي مسلح خدمت گزار و مردم محور است.

فرمانده مرزباني کشور خاطرنشان کرد: خدمت قواي مسلح به مناطق محروم و بويژه مرزبانان روحيه جهادي، ولايي و استکبارستيزي را در انسان تقويت مي کند و کشوري که چنين تفکر ارزشي دارد هيچ وقت آسيب پذير نيست.

انتهای پیام/