نمایشگاه کودکان تشنه اند به همت اداره بهزیستی و مهد کودک های تربت جام بر پا شد است.

به گزارش جام روز، نمایشگاه کودکان تشنه اند امروز در رباط تربت جام به مناسبت ایام محرم با حضور مسئولان ادارات و نهاد ها به همت اداره بهزیستی و مدیران مهد کودک های تربت جام به مدت سه روز برای بازدید عموم بر پا می باشد.