همایش دختران ما زنده ایم امروز صبح با حضور دانش آموزان و مسئولان در بوستان شهدای گمنام تربت جام برگزار شد.

به گزارش جام روز، همایش دختران ما زنده ایم امروز صبح با حضور دانش آموزان و مسئولان در بوستان شهدای گمنام تربت جام برگزار شد.