فرمانده انتظامي تربت جام گفت: طرح مبارزه با خرده فروشان مواد افيوني و معتادان پرخطر در سطح شهرستان تربت جام به اجرا گذاشته و مقدار پنج کيلو و 879 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گزارش جام روز، محمد یزدانی فرمانده انتظامي تربت جام گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر و ديگر واحدهاي عملياتي فرماندهي مرحله ي ديگر از طرح مبارزه با خرده فروشان مواد افيوني و معتادان پرخطر در سطح شهرستان تربت جام به اجرا گذاشته و موفق شدند مقدار پنج کيلو و 879 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شود.

محمد يزداني افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر با شناسايي مناطق آلوده با همکاري ديگر رده هاي انتظامي در چند عمليات ضربتي ضمن دستگيري 28 خرده فروش مواد افيوني مقدار پنج کيلو و 879 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

وي ادامه داد: هدف اصلي اجراي طرح ها ارتقاي امنيت اجتماعي پاک سازي نقاط آلوده و جرم خيز برهم زدگان نظم و امنيت عمومي است که اين مهم با جديت و به طور روزانه و مستمر توسط اين فرماندهي پيگيري مي شود.

انتهای پیام/